Beschreibung

Media Condition: Mint (M)

Sleeve Condition: Mint (M)

 

sealed Copy

Notes:

Gatefold sleeve with banderole
Issued with printed inner sleeves with lyrics in Vietnamese and English

A1. Carol Kim – Sài Gòn 03:08
A2. Sơn Ca – Khi Tình Yêu Đến 04:12
A3. Vân Sơn – Cô Tây Đen 04:10
A4. Elvis Phương – Loan Mắt Nhung 05:13
B1. Thanh Tuyền – Con Gái Của Mẹ 03:38
B2. Thanh Thúy – Trăng Mờ Bên Suối 04:22
B3. Phương Dung – Khúc Hát Ân Tình 04:46
B4. Thanh Lan – Sáng Rừng 04:46
C1. Sơn Ca – Thôn Trăng Mở Hội Trăng Tròn 02:55
C2. Túy Phượng – Xin Lễ Cưới Em 03:45
C3. Champagne (25) – Funky Do 03:02
C4. Hùng Cường, Mai Lệ Huyền – Tại Anh Hay Tại Em 03:26
C5. Connie Kim (2) – Túp Lều Lý Tưởng 04:56
D1. Trường Hải – Đường Lên Non 04:21
D2. Mai Lệ Huyền – Nhớ Mình Anh Thôi 03:33
D3. Lệ Thu – Mừng Nắng Xuân Về 03:07
D4. Phương Dung – Những Đồi Hoa Sim 04:40
D5. Kích Động Nhạc AVT – Lơ Thơ Tơ Liễu 05:22

 

Aus datenschutzrechlichen Gründen benötigt YouTube Ihre Einwilligung um geladen zu werden. Mehr Informationen finden Sie unter Datenschutzerklärung.

Akzeptieren

Aus datenschutzrechlichen Gründen benötigt YouTube Ihre Einwilligung um geladen zu werden. Mehr Informationen finden Sie unter Datenschutzerklärung.

Akzeptieren

Aus datenschutzrechlichen Gründen benötigt YouTube Ihre Einwilligung um geladen zu werden. Mehr Informationen finden Sie unter Datenschutzerklärung.

Akzeptieren

Aus datenschutzrechlichen Gründen benötigt YouTube Ihre Einwilligung um geladen zu werden. Mehr Informationen finden Sie unter Datenschutzerklärung.

Akzeptieren

Aus datenschutzrechlichen Gründen benötigt YouTube Ihre Einwilligung um geladen zu werden. Mehr Informationen finden Sie unter Datenschutzerklärung.

Akzeptieren

Aus datenschutzrechlichen Gründen benötigt YouTube Ihre Einwilligung um geladen zu werden. Mehr Informationen finden Sie unter Datenschutzerklärung.

Akzeptieren

Aus datenschutzrechlichen Gründen benötigt YouTube Ihre Einwilligung um geladen zu werden. Mehr Informationen finden Sie unter Datenschutzerklärung.

Akzeptieren

Aus datenschutzrechlichen Gründen benötigt YouTube Ihre Einwilligung um geladen zu werden. Mehr Informationen finden Sie unter Datenschutzerklärung.

Akzeptieren

Aus datenschutzrechlichen Gründen benötigt YouTube Ihre Einwilligung um geladen zu werden. Mehr Informationen finden Sie unter Datenschutzerklärung.

Akzeptieren

Aus datenschutzrechlichen Gründen benötigt YouTube Ihre Einwilligung um geladen zu werden. Mehr Informationen finden Sie unter Datenschutzerklärung.

Akzeptieren

Aus datenschutzrechlichen Gründen benötigt YouTube Ihre Einwilligung um geladen zu werden. Mehr Informationen finden Sie unter Datenschutzerklärung.

Akzeptieren

Aus datenschutzrechlichen Gründen benötigt YouTube Ihre Einwilligung um geladen zu werden. Mehr Informationen finden Sie unter Datenschutzerklärung.

Akzeptieren

Aus datenschutzrechlichen Gründen benötigt YouTube Ihre Einwilligung um geladen zu werden. Mehr Informationen finden Sie unter Datenschutzerklärung.

Akzeptieren

 

Barcode 80182401581 8

Data provided by Discogs